Melden uitkering UWV aan uw salarisadministrateur!

18 oktober 2023

Is uw werknemer zwanger? Dan heeft zij rond haar bevalling recht op zwangerschapsverlof en een zwangerschaps- en bevallingsuitkering van het UWV. Dit is geregeld in de Wet arbeid en zorg (WAZO). U vraagt deze uitkering voor uw werknemer aan. U ontvangt de uitkering van het UWV en betaalt tijdens het verlof gewoon het loon aan uw werknemer door. Zo zijn er meerdere uitkeringen die u als werkgever kunt ontvangen voor uw werknemer.

Maar let op: over deze WAZO uitkering dient altijd de hoge premie Aof afgedragen te worden. De Aof-premie staat voor premie Arbeidsongeschiktheidsfond. Kleine werkgevers betalen een lagere Aof-premie dan grote en middelgrote werkgevers. Maar ook kleine werkgevers dienen over de WAZO uitkering dus de hoge Aof-premie af te dragen.

Daar tegenover staat dat er over een WAZO uitkering altijd de lage premie Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) berekend moet worden, ook als de werknemer een tijdelijk contract heeft.

Daarom is het van belang altijd door te geven aan De Kok Personele Diensten wanneer u een uitkering van het UWV ontvangt voor een werknemer. Uw salarisadministrateur kan dan zorgen dat u de juiste premie afdraagt.

Terug naar overzicht