Lever werkelijke omzet aan voor TVL

02 juni 2022

Ondernemers die de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) 1 2020, Q4 2020 en Q1 2021 hebben aangevraagd maar de werkelijke omzet nog niet hebben doorgegeven, krijgen daarvoor nog een laatste kans. De werkelijke omzet moet voor 10 juni 2022 bij RVO binnen zijn. Voor TVL Q2 2021 heeft men tot 20 juli 2022 de tijd.


Het is van belang om de werkelijke omzet alsnog op tijd door te geven. Doet men dit niet, dan stelt RVO de definitieve subsidie namelijk vast met gegevens van de Belastingdienst. Dit kan nadelig uitpakken.
Ondernemers hebben al meerdere malen voor deze TVL-perioden een oproep ontvangen om de werkelijke omzetgegevens door te geven. RVO geeft de ondernemers nu nog eenmaal een laatste kans alsnog de werkelijk omzetgegevens door te geven.
Wordt de werkelijke omzet niet doorgegeven, dan stelt RVO de definitieve subsidie vast op basis van gegevens van de Belastingdienst. Dit kan betekenen dat de subsidie op €0 wordt vastgesteld. Ondernemers moeten het voorschot dan terugbetalen.
Het subsidiebedrag wordt op € 0 vastgesteld:

  • wanneer er geen gegeven bij de Belastingdienst bekend zijn;

  • wanneer de subsidie hoger is dan € 125.000 en de accountantsverklaring ontbreekt. De ondernemer voldoet dan niet aan de TVL-voorwaarden en heeft geen recht op subsidie;

  • de omzetgegevens bij de Belastingdienst zijn niet representatief. Ze wijken fors af van de gegevens die de ondernemer bij subsidieverlening opgaf.

Bron: RVO 30-05-2022

Terug naar overzicht