Let op als NOW en TVL samen worden aangevraagd!

25 mei 2021

Door de verruiming van de TVL kan het zijn dat ondernemers geen recht meer hebben op de NOW omdat de TVL meetelt als omzet voor die NOW. RVO waarschuwt ondernemers daarom dat het tegelijk aanvragen van NOW en TVL gevolgen kan hebben voor het te ontvangen bedrag aan steun.
Ondernemingen lopen het risico dat ze de loonkostensubsidie van de NOW gedeeltelijk of geheel moeten terugbetalen. Het gaat vooral om bedrijven in een sector met: een hoog vaste lasten percentage (34% of meer); én een omzetverlies dat relatief dicht bij de omzetverliesdrempel van 30% in de TVL ligt. RVO raadt deze ondernemers aan contact op te nemen met hun boekhouder of accountant. Die weet welke mogelijkheden er zijn en welke hier het best passen. Bron: RVO 21-05-2021
Terug naar overzicht