Kabinet stimuleert fietsen naar het werk

20 juli 2022

Het kabinet ziet graag dat meer mensen op de fiets naar het werk gaan. Dit staat in het nieuwe fietsbeleid dat staatssecretaris Heijnen naar de Kamer heeft gestuurd.


Heijnen wil dat de komende 2,5 jaar 100.000 extra mensen de fiets naar het werk pakken. Ondanks meer thuiswerken, is de verwachting dat de drukte in de spits de komende jaren stijgt. Vanuit het coalitieakkoord heeft Heijnen € 50 miljoen beschikbaar voor verdere verbetering van fietsenstallingen bij de stations, zodat het aantrekkelijker is een deel van de reis van en naar het werk met de fiets te doen. Ook zoekt zij nadrukkelijk de samenwerking met werkgevers. Heijnen streeft ernaar dat meer werkgevers vanaf komend jaar de kilometervergoeding van 21 cent per fietskilometer aanbieden.

Heijnen wil ook bijdragen aan de bouw van een landelijk dekkend netwerk van doorfietsroutes, waar provincies en gemeenten al volop mee bezig zijn. Zij trekt hier structureel € 6 miljoen per jaar voor uit.

Bij de bouw van nieuwe woonwijken wil het kabinet consequent kijken welke kansen de fiets biedt. Heijnen gaat twee keer per jaar met de regio’s om tafel om te kijken waar de fiets kan helpen om te zorgen dat huizen bereikbaar zijn, naast het OV en de auto. De komende jaren heeft het ministerie van IenW € 7,5 miljard beschikbaar om huizen bereikbaar te maken. Het gaat veel om plannen van gemeenten en provincies waar de mogelijkheid voor auto, ov en fiets samen worden benut. Heijnen en Harbers trekken in de eerste ronde samen in totaal € 370 miljoen uit voor infrastructuurprojecten met een rol voor de fiets. Het gaat om 21 projecten, verspreid over het land.

Uit nieuw onderzoek blijkt dat het maken, verkopen en verhuren van fietsen 13.000 voltijdsbanen oplevert, verdeeld over 3350 bedrijven. In 2020 verkochten Nederlandse bedrijven 1,2 miljoen fietsen, waarvan meer dan een miljoen in het buitenland. De totale exportwaarde van de sector lag net onder de twee miljard. Tussen 2015 en 2020 steeg de exportwaarde met 70%.

Bron: Nationaal Toekomstbeeld Fiets en Fietsambitie ’22-’25, Ministerie IenW, 19-07-2022

Terug naar overzicht