Kabinet onderzoekt deeltijd-WW

25 juni 2020

Op 24 juni is in de Tweede Kamer gedebatteerd over het noodpakket banen en economie. Volgens minister Koolmees onderzoekt het kabinet of een vorm van deeltijd-ww mogelijk is. Maar vooral uitvoeringstechnisch zitten hier nog haken en ogen aan.
Koolmees beloofde zo snel mogelijk na het zomerreces de Kamer te informeren. De bewindsman gaf ook nog de cijfers door. Ondertussen hebben 138.500 bedrijven subsidie gekregen. Volgens een raming zijn dat circa 2,5 miljoen werknemers. Er is tot 12 juni een voorschot van € 6,2 miljard verstrekt. Een heel groot deel gaat naar hele kleine bedrijven. Meer dan 90% van het aantal bedrijven zijn kleine mkb-bedrijven. In totaal, als ook de tweede en de derde termijnbetaling zijn gedaan, verwacht het kabinet nu dat er voor € 9,8 miljard aan subsidie is verstrekt in het eerste tijdvak maart, april en mei. TOFA Koolmees is niet van plan om de TOFA te verlengen. De TOFA is een aanvulling op de bestaande sociale zekerheid. Het is een nieuwe regeling die ernaast is gezet vanwege de bijzondere economische omstandigheden. De duur van de TOFA sluit daarbij aan. De minimale WW-duur is drie maanden. Het zou ook wel oneerlijk zijn om iemand met TOFA een langere uitkering te geven dan iemand die WW heeft aangevraagd. Bovendien wordt bij een langere openstelling van de TOFA het risico van fraude en oneigenlijk gebruik nog groter. Grensstreek Staatssecretaris Van Ark ging in op vragen over de situatie van mensen in de grensstreek. Ze benadrukte dat de Tozo, geënt op de Participatiewet, een regeling is die voortkomt uit de Europese regeling dat elk land ervoor moet zorgen dat wordt voorzien in het levensonderhoud van mensen die rechtens in dat land verblijven als zij dat zelf niet kunnen. Zij wil de Kamer voor 1 juli informeren over de gesprekken die lopen met België en Duitsland over de hiaten in de regelgeving. Bron: TK 24-06-2020
Terug naar overzicht