Kabinet: geen tijdelijk btw-verlaging

09 juli 2020

Duitsland wil de economie stimuleren door onder andere de btw tijdelijk te verlagen. Ook België en Groot-Brittannië hebben aangegeven de btw in sommige sectoren tijdelijk te willen verlagen. Staatssecretaris Vijlbrief heeft in antwoord op Kamervragen echter laten weten dat het kabinet op dit moment niet van plan is om in Nederland een tijdelijke btw-verlaging in te voeren.
Volgens de staatsecretaris is het effect van de Duitse btw-verlaging op de Nederlandse economie onzeker, maar hij verwacht om een aantal redenen dat de effecten beperkt zijn. Allereerst gaat het om betrekkelijk kleine aanpassingen van de tarieven. Ten tweede zijn het tijdelijke aanpassingen. Het is de vraag in hoeverre de btw-verlaging wordt doorgerekend in verlaging van de consumentenprijzen. Potentieel kan de verlaging van de Duitse btw leiden tot een toename van de consumptie in Duitsland. Een stijging van de consumptie kan positieve effecten hebben op Nederlandse ondernemers die leveren aan afnemers in Duitsland, zoals de landbouwsector. De toename van de consumptie in Duitsland kan ook deels voortvloeien uit verschuivingen van koopstromen tussen EU-landen. Dit kan betekenen dat Nederlandse ondernemers in de grensregio enige klandizie verliezen. Nederlanders kunnen namelijk meer over de grens gaan kopen en Duitsers kunnen minder in Nederland gaan kopen. Naar aanleiding van de btw-verlaging in Duitsland en België bekijkt het kabinet wat verstandig is om te doen op dit punt. Momenteel is het kabinet niet van plan de btw-tarieven in Nederland tijdelijk te verlagen. De effecten zijn beperkt en de introductie van een nieuw, nog niet bestaand tarief is bovendien op korte termijn IT-technisch niet mogelijk voor de Belastingdienst. Bron: MvF 07-07-2020
Terug naar overzicht