Invordering openstaande belastingschulden weer opgestart

28 september 2021

Door de coronacrisis heeft de Belastingdienst de invordering van openstaande belastingaanslagen tijdelijk stilgelegd. Maar vanwege de versoepeling van de coronamaatregelen pakt de fiscus de invordering weer geleidelijk op.
De planning voor de invorderingswerkzaamheden is als volgt: Vanaf eind september worden vooraankondigingen verstuurd. Vanaf begin oktober worden betalingsherinneringen verstuurd. Vanaf begin november worden aanmaningen verstuurd. Vanaf begin januari 2022 worden weer dwangbevelen verstuurd. Dit geldt alleen voor belastingen waarvoor een betalingsachterstand is en géén (bijzonder) uitstel van betaling is verleend. Om te voorkomen dat de belastingschuld te hoog oploopt kan men op de website van de Belastingdienst een overzicht vinden wat men moet doen bij vooraankondigingen, betalingsherinneringen, aanmaningen en dwangbevelen. Ondernemers die door de coronacrisis niet kunnen betalen kunnen nog tot en met 30 september 2021 bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis loopt tot en met 30 september 2021. Is het ook na die datum lastig om de belastingen op tijd te betalen? Kijk dan op Betalen en ontvangen. Ook bedrijfscontroles zullen door de Belastingdienst weer worden opgestart. Bron: Belastingdienst, 23-09-2021
Terug naar overzicht