Internetconsultatie coronabelastingschulden

13 april 2022

Het kabinet wil met de internetconsultatie inzicht krijgen in de mogelijke knelpunten bij de aflossing van coronabelastingschulden van het bedrijfsleven. Aanleiding is motie Mulder die op 26 januari 2022 is aangenomen in de Tweede Kamer.
In deze motie wordt de regering verzocht om te overleggen met het bedrijfsleven, zoals de horeca, kappers enzovoort, om een oplossing te vinden voor de problemen die spelen bij het aflossen van uitgestelde belastingschulden. Per 1 april 2022 moeten ondernemers, die uitstel van betaling van belastingschulden hebben gekregen in verband met de coronapandemie, nieuw opkomende betalingsverplichtingen weer tijdig voldoen. Vanaf begin april krijgen zij een brief met een overzicht van de tot en met 31 januari 2022 opgebouwde belastingschuld en de voorwaarden van de betalingsregeling. In juli volgt een brief met de definitieve hoogte van de totale coronaschuld die onder de betalingsregeling valt en het bijbehorende te betalen maandbedrag. Ook wordt het handelingsperspectief beschreven in het geval dat de ondernemer zijn schuld niet kan aflossen. Met een internetconsultatie wil het kabinet inzicht krijgen in de mogelijke knelpunten. Om met ondernemers in overleg te gaan en hen gelegenheid te geven voor hun zienswijze, is een aantal vragen geformuleerd. Via de internetconsultatie worden betrokkenen uitgenodigd om op deze vragen te reageren. Zo wil de overheid/Belastingdienst een nog beter beeld krijgen hoe ze door de coronacrisis getroffen ondernemers kan ondersteunen. Na afloop van de internetconsultatie zal eind mei een consultatieverslag op de website van de internetconsultatie worden gepubliceerd. Vervolgens zullen resultaten worden besproken in een Ronde Tafel-sessie met een representatieve afvaardiging vanuit bedrijfsleven en overheid. De consultatie staat open tot 9 mei 2022. Bron: MvF 05-04-2022, internetconsultatie: https://www.internetconsultatie.nl/coronabelastingschuld/b1
Terug naar overzicht