Handreiking verwerking vakantiebijslag in de aangifte loonheffingen

27 mei 2021

De Belastingdienst heeft een handreiking gepubliceerd met tips en praktische voorbeelden over hoe uitbetaalde vakantiebijslag moet worden verwerkt in de aangifte loonheffingen. Ook is er aandacht voor de opbouw van het recht op vakantiebijslag.
Pas als de werkgever periodiek voor de werknemer reserveert en zo vakantiebijslag opbouwt, is er sprake van vakantiebijslag. Rubrieken aangifte Het bedrag van de daadwerkelijk uitbetaalde vakantiebijslag moet de werkgever aangeven in de rubriek ‘Vakantiebijslag’. Het bedrag dat de werkgever per aangiftetijdvak aan vakantiebijslag heeft gereserveerd, komt in de rubriek ‘Opgebouwde recht vakantiebijslag’. Als de werkgever de rubriek ‘Vakantiebijslag’ invult, dan moet ook de rubriek ‘Opgebouwde recht vakantiebijslag’ ingevuld worden. Dit kan in het aangiftetijdvak waarin de werkgever de vakantiebijslag uitbetaalt en in de voorgaande tijdvakken. Premies werknemersverzekeringen Is de werknemer verzekerd voor de werknemersverzekeringen, dan is de uitbetaalde vakantiebijslag loon voor de werknemersverzekeringen (loon SV) en moet de werkgever ook deze rubriek invullen. Afwijkende situaties Geen reservering vakantiegeld Vermeldt de werkgever in elk aangiftetijdvak de vakantiebijslag of de aanspraak daarop in het loon SV en is er geen sprake van een reservering? Dan moet ‘0’ worden aangegeven in de rubriek ‘Vakantiebijslag’ én in de rubriek ‘Opgebouwde recht vakantiebijslag’. Vakantiebijslag wordt deels gereserveerd Als de werkgever in een aangiftetijdvak de vakantiebijslag als onderdeel van het loon SV deels uitbetaalt en deels reserveert, vul dan in de rubriek ‘Opgebouwde recht vakantiebijslag’ én in de rubriek ‘Vakantiebijslag’ een bedrag in. In de rubriek ‘Vakantiebijslag’ vult de werkgever het uitbetaalde bedrag aan vakantiegeld in. Tel het bedrag van de uitbetaalde en deels gereserveerde vakantiebijslag bij elkaar op en vermeld dit in de rubriek ‘Opgebouwde recht vakantiebijslag’. Rubrieken vullen met ‘0’ Vul de rubrieken alleen met ‘0’ in de volgende situaties: De werkgever reserveert en betaalt geen vakantiebijslag (bijvoorbeeld bij een fictieve dienstbetrekking). De werkgever betaalt de vakantiebijslag elk tijdvak tegelijk met het loon van de werknemer uit. Dit betekent dat hij geen bedragen reserveert. Dit is bijvoorbeeld het geval als de werknemers een all-in loon ontvangen. De werknemer krijgt vakantiebonnen of neemt deel aan een tijdspaarfonds. Aandachtspunten rubriek ‘Opbouwde recht vakantiebijslag’ Ook in de tijdvakken waarin de werkgever vakantiebijslag heeft uitbetaald, moet de hij het gereserveerde bedrag invullen dat geldt voor dat tijdvak. Reserveert de werkgever voor de opbouw van de vakantiebijslag elk tijdvak een percentage van het loon, dan moet hij dit gereserveerde bedrag invullen. Reserveert de werkgever de hoogte van de uit te betalen vakantiebijslag op basis het laatstverdiende loon of het loon op een peildatum? Betaalt de werkgever wel jaarlijks een bedrag uit, maar is de opbouw per aangiftetijdvak niet of lastig vast te stellen, omdat bijvoorbeeld het loon op de peildatum niet bekend is? Vermeld dan bij het opgebouwde recht een reëel gereserveerd bedrag alsof er wel een opbouwpercentage was zoals bedoeld onder 2. De werkgever vult geen cumulatieve bedragen in. Voorbeeld 1 De werknemer ontvangt € 1.000 bruto per maand. Dit is ook zijn SV-loon. De werkgever doet maandelijks aangifte en reserveert elke maand € 80 voor vakantiebijslag. In mei betaalt hij de vakantiebijslag uit. Uitwerking : In de aangifte over mei vult de werkgever bij de uitbetaalde vakantiebijslag € 960 in. Bij het opgebouwde recht op vakantiebijslag vult hij € 80 in. Bij het loon SV vermeldt hij € 1.960. In de aangiften over de andere maanden van het jaar vult de werkgever bij de uitbetaalde vakantiebijslag € 0 in en bij het opgebouwde recht op vakantiebijslag € 80. Voorbeeld 2 Het loon SV van een werknemer is € 1.000 per maand. De werknemer neemt per 1 maart 2021 ontslag na een dienstverband van 2 jaar. De werkgever doet maandelijks aangifte. Hij betaalt de vakantiebijslag altijd uit in mei en deze wordt opgebouwd over de periode 1 juni tot 1 juni. In mei 2020 ontvangt de werknemer € 960 de vakantiebijslag over een heel jaar. Bij de salarisbetaling van februari 2021 betaalt de werkgever € 720 vakantiebijslag over de periode van 1 juni tot 1 maart. Uitwerking: In de aangifte over mei 2020 vult de werkgever bij de uitbetaalde vakantiebijslag € 960 in, en bij het opgebouwde recht vakantiebijslag € 80. Bij het loon SV geeft hij € 1.960 aan. In de aangiften over de andere maanden van het jaar vermeldt de werkgever bij de uitbetaalde vakantiebijslag € 0 en bij het opgebouwde recht op vakantiebijslag € 80. Het loon SV is € 1.000. In de aangifte over februari 2021 vult de werkgever € 720 in bij de uitbetaalde vakantiebijslag en bij het opgebouwde recht vakantiebijslag € 80. Het loon SV is € 1.720. Voorbeeld 3 Het loon SV van de werknemer is € 1.000. Hij bouwt iedere maand € 80 vakantiebijslag op, waarvan de werkgever € 30 uitbetaalt en € 50 reserveert. In mei betaalt de werkgever ook het gereserveerde bedrag vakantiebijslag uit. De werkgever doet maandelijks aangifte. Uitwerking: In mei vult de werkgever een hoger bedrag in bij vakantiebijslag, omdat de werkgever dan ook de gereserveerde vakantiebijslag uitbetaalt. Hij betaalt als gebruikelijk € 30 aan vakantiebijslag. Daarnaast betaalt hij in mei ook 12 x € 50 = € 600 aan gereserveerde vakantiebijslag. In totaal is het bedrag vakantiebijslag in mei dus € 30 + € 600 = € 630. Vul bij het uitbetaalde vakantiebijslag in mei € 630 in. Bij het opgebouwde recht € 80 . Het loon SV in mei is € 1.630. De specificatie van de vakantiebijslag is nodig om een beter uitgebalanceerd dagloon te krijgen. Het dagloon bepaalt de hoogte van de uitkering werknemersverzekeringen. Bron: Forum Salaris 26-05-2021
Terug naar overzicht