Grensarbeiders en quarantaineplicht

25 november 2020

Bij grensarbeiders kan de quarantaineplicht een rol spelen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen essentieel en niet-essentieel reizen in de Europese Unie. Werken over de grens valt onder essentieel reizen als het werknemers in vitale sectoren betreft.
De Europese Commissie heeft een aantal aanbevelingen gedaan om tot meer duidelijkheid te komen over essentieel reizen. Aangegeven wordt dat de nationale maatregelen ten aanzien van reizen ter beperking van het coronavirus niet discriminerend mogen zijn. Essentiële werkzaamheden waarbij het noodzakelijk is binnen de EU te reizen en te werken moeten gewoon doorgang vinden. Bij essentiële reizen hoeft men niet in quarantaine te gaan, dan wel kan de quarantaine worden opgeheven voor het uitvoeren van de reis en het verrichten van de werkzaamheden. Reizigers met een essentiële functie hoeven niet in quarantaine. Dit zijn: werknemers of zelfstandigen in een vitaal beroep, zoals gezondheidswerkers, grensarbeiders, gedetacheerde werknemers en seizoensarbeiders; werknemers in het vervoer, onder meer vrachtwagenchauffeurs met het betrokken land als bestemming of op doorreis door dat land; patiënten die om dringende medische redenen reizen; scholieren, studenten en stagiairs die dagelijks naar het buitenland reizen; mensen die om dwingende familie- of zakelijke redenen reizen (ook als ze pendelen tussen werk en gezin); diplomaten, personeel van internationale organisaties en door internationale organisaties uitgenodigde personen van wie de fysieke aanwezigheid vereist is voor de goede werking van deze organisaties, militair personeel, politiebeambten, humanitaire hulpverleners en civiele beschermingspersoneel bij het uitoefenen van hun functie; passagiers op doorreis; zeevarenden; journalisten bij het uitoefenen van hun taken. Inmiddels heeft het ministerie van VWS in een brief van 11 november 2020 aangegeven dat seizoenarbeiders en arbeidsmigranten in Nederland niet uitgezonderd zijn van thuisquarantaine, als zij uit een risicogebied komen. Bron: AWVN.nl, 19-11-2020
Terug naar overzicht