Gebruik juiste sectorcode van belang voor WW

27 mei 2020

Volgens de Belastingdienst komt het regelmatig voor dat in de aangifte loonheffingen een onjuiste sectorcode staat. Een onjuiste sectorcode kan voor een ex-werknemer problemen opleveren bij zijn WW-aanvraag.
Voor de digitale WW-aanvraag van het UWV wordt gebruik gemaakt van de gegevens uit de loonaangiften. Een verschil tussen de sectorcode in de loonaangifte en de sectorcode op de beschikking sectoraansluiting, zorgt bij UWV voor extra handelingen bij de behandeling van een WW-aanvraag. Dit kan tot vertraging van een WW-uitkering leiden. Het is daarom belangrijk om de juiste sectorcode in de loonaangifte te gebruiken. Herstel een onjuist aangegeven sectorcode dan ook zo snel mogelijk. Als de sectorcode onjuist is, ontvangt de inhoudingsplichtige een terugkoppelbrief met de meldcode L2085 met de foutmelding: Aangegeven sector wijkt af van de beschikte sector. Meer informatie over de sectorindeling is te vinden in paragraaf 5.1 en over correcties in hoofdstuk 12 van het Handboek loonheffingen. Bron: Forum Fiscaal Dienstverleners, 26 mei 2020
Terug naar overzicht