Flinke stijging jongeren in de WW

24 juni 2020

Meer jongeren tot 25 jaar doen een beroep op een werkloosheidsuitkering. Het aantal WW-uitkeringen steeg de afgelopen drie maanden met bijna 61 duizend uitkeringen. In mei nam het aantal uitkeringen toe met 9 duizend. Dat is minder hoog dan april toen er 42 duizend WW-uitkeringen zijn toegekend.
In totaal nam de WW afgelopen drie maanden toe van 240.000 naar 301.000 uitkeringen. Eind mei verstrekte UWV 31.100 uitkeringen aan jongeren. Eind februari ging het nog om 10.800 uitkeringen. Vooral in de maanden maart en april steeg de WW onder jongeren. Het aantal WW-uitkeringen nam in maart toe met 45% en in april met 81%. In mei was de stijging nog eens 10%. Relatief veel jongeren die in de afgelopen maanden hun baan kwijtraakten, werkten als uitzendkracht, in de horeca of detailhandel. De WW nam in mei het sterkst toe bij de horeca en catering (+12,1%), in de schoonmaakbranche (+7%), detailhandel (+6,4%) en bij de uitzendbedrijven (+6,3%). Er zijn ook sectoren waar het aantal WW-uitkeringen juist af nam ten opzichte van april. Dat geldt bijvoorbeeld voor landbouw (-8,5%), en de bouw (-4,2%). Dit is een seizoenseffect. Bron: UWV.nl, 18-06-2020
Terug naar overzicht