Extra budget voor NL leert door

24 november 2020

Aangezien de Tijdelijke subsidieregeling NL leert door een groot succes is, komen vanaf 1 december 2020 opnieuw 50.000 ontwikkeladviestrajecten beschikbaar.
Met ingang van 1 augustus 2020 is de subsidieregeling NL leert door met inzet van ontwikkeladvies in werking getreden. Het doel van de regeling is om individuen door middel van ontwikkeladviestrajecten handvatten te geven voor het in kaart brengen van de ontwikkelmogelijkheden en loopbaankansen die zij hebben. Deze ontwikkeladviestrajecten zijn gratis. De ontwikkeladviezen bleken te voorzien in een grote behoefte. Binnen een maand nadat de regeling in werking is getreden was het maximale aantal van 22.000 registraties reeds bereikt. Dit laat de zien dat de ontwikkeladviestrajecten van waarde kunnen zijn voor mensen wier loopbaan door de huidige crisis in zwaar weer zit. Daarnaast is gebleken dat met het snelle bereiken van het maximale aantal registraties, er verschillende loopbaanadviseurs zijn geweest die niet bijtijds een registratie hebben kunnen doen. Nu de crisis voorlopig nog niet voorbij is, heeft het kabinet besloten om extra budget beschikbaar te stellen voor ontwikkeladviestrajecten. Er worden 50.000 ontwikkeladviestrajecten beschikbaar vanaf 1 december 2020. Op 1 december 2020 wordt www.ontwikkeladviesportaal.nl opnieuw opengesteld. Vanaf dat moment kan de loopbaanadviseur weer nieuwe loopbaanadviestrajecten registreren. Na registratie en bevestiging door de deelnemer krijgen loopbaanadviseurs een registratiecode. De registratiecode is nodig voor het indienen van de uiteindelijke subsidieaanvraag. De subsidie wordt pas toegekend nadat het ontwikkeladviestraject is afgerond, de subsidieaanvraag is ingediend en aan de voorwaarden in de regeling is voldaan. Een registratiecode geeft echter wel de zekerheid dat als loopbaanadviseur de subsidie aanvraagt en aan alle voorwaarden voldaan wordt, de subsidie zal worden toegekend. Elke loopbaanadviseur kan 25 trajecten per dag registreren. Bron: Min. SZW 16-11-2020
Terug naar overzicht