Een sociaal pakket van € 1,4 miljard

24 september 2020

Minister Koolmees laat in een brief aan de Tweede Kamer weten dat het kabinet € 1,4 miljard steekt in een sociaal pakket. De inzet is dat mensen zo veel mogelijk direct naar nieuw werk gaan en dat zij daarbij waar nodig gericht geholpen worden.
Het kabinet trekt gedurende de periode waarvoor de maatregelen gelden (oktober 2020 tot en met 2022) in totaal € 683 miljoen uit voor ondersteuning en begeleiding naar nieuw werk en € 199 miljoen voor scholing en ontwikkeladviezen. Het kabinet deelt deze Kamerbrede wens uit de motie Asscher tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen. Voor werkzoekenden die extra ondersteuning nodig hebben, heeft het kabinet samen met werkgevers, werknemers, gemeenten en UWV een nieuwe aanpak ontwikkeld. Die aanpak houdt in dat de werkzoekende vroegtijdig bij één ‘loket’ terecht kan, waarbij wordt bekeken wat het beste aansluit op wat hij nodig heeft. Mensen die hun werk al kwijtgeraakt zijn en WW ontvangen worden door UWV ondersteund in het vinden van werk. Mensen die na afloop van de WW-periode geen baan hebben gevonden of die geen WW-rechten hebben opgebouwd, stromen door naar de bijstand die wordt uitgevoerd door gemeenten. Het aanvullend sociaal pakket heeft vier bouwstenen: Intensieve ondersteuning en begeleiding naar nieuw werk Werkzoekenden worden, door het verlenen van maatwerk, ondersteund bij hun zoektocht naar ander werk. Hiertoe wordt geïnvesteerd in sectorale samenwerkingsverbanden, dienstverlening door UWV en gemeenten, in regionale mobiliteitsteams en is er bijzondere aandacht voor zelfstandigen en kwetsbaren op de arbeidsmarkt. Scholing en ontwikkeling voor behoud van werk Er wordt geïnvesteerd in (om)scholing en ontwikkeladviezen. De ondersteuning verloopt direct via het individu, de (toekomstige) werkgever of via sectoraal maatwerk. Ook de regionale teams kunnen werkzoekenden wijzen op en ondersteunen bij de aanvraag van deze scholingsinstrumenten. Zo kunnen in 2021 in totaal 40.000 werknemers, werkzoekenden, flexwerkers, zelfstandigen en zzp’ers gebruikmaken van een extra tijdvak voor ontwikkeladviezen van de regeling NL leert door. Het kabinet trekt in 2021 €30 miljoen euro uit voor dit extra tijdvak. Bestrijding van jeugdwerkloosheid Omdat schoolverlaters meer dan anderen worden geraakt door de afnemende werkgelegenheid, zet het kabinet met een gerichte regionale en gemeentelijke aanpak in op het bestrijden van jeugdwerkloosheid. Aanpak van armoede en schulden Door de coronacrisis neemt het aantal mensen in armoede en met problematische schulden naar verwachting toe. Daarom maakt het kabinet middelen vrij om mensen via gemeenten te kunnen ondersteunen. Daarnaast wordt een waarborgfonds ingericht om mensen met problematische schulden te helpen. Bron: Ministerie SZW, 23-9-2020
Terug naar overzicht