Dien vóór 1 april 2022 suppletie aangifte btw in

22 maart 2022

Een ondernemer die bij het indienen van zijn aangiften omzetbelasting in 2021 fouten heeft gemaakt en meer dan € 1.000 omzetbelasting moet afdragen over 2021, moet een suppletie indienen. Doet hij dat vóór 1 april 2022, dan is hij geen belastingrente verschuldigd.
Ondernemers kunnen de omzet op de ingediende aangiften omzetbelasting 2021 het beste vóór 1 april 2022 vergelijken met de definitieve omzetgegevens over 2021. Als te weinig omzetbelasting is afgedragen moet de ondernemer een correctie doen op de ingediende aangiften. Is het bedrag aan te weinig afgedragen btw € 1.000 of minder? Dan kan de correctie in de eerstvolgende aangifte plaatsvinden. Moet de ondernemer meer dan € 1.000 btw bijbetalen over 2021? Dan moet hij een suppletie indienen. Als de ondernemer zijn suppletie vóór 1 april 2022 indient, dan hoeft hij geen belastingrente te betalen. Bij het indienen van de suppletie na 1 april 2022 is dat wel het geval. De belastingrente bedraagt dan in 2022 4% en wordt berekend vanaf 1 januari 2022. De Belastingdienst kan bij een suppletie of vrijwillige verbetering van de aangiften omzetbelasting over 2021 een verzuimboete opleggen. Deze boete is maximaal € 5.514. Er hoeft geen boete te worden betaald als: het te betalen bedrag van de suppletie over 2021 € 20.000 of minder is, of het te betalen bedrag van de suppletie over 2021 minder dan 10% van de reeds over 2021 per saldo afgedragen btw is. Bron: SRA 10-03-2022
Terug naar overzicht