Demonstratieprojecten energie- en klimaatinnovatie

11 oktober 2022

Het budget voor de subsidie Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) is vanwege grote belangstelling met € 16 miljoen verhoogd naar € 74,6 miljoen. Verder is de openstelling verlengd tot 10 januari 2023. Hierdoor krijgen meer ondernemers de kans om een goed projectvoorstel te doen.

De regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) is voor ondernemers die helpen om de CO2-emissies tegen lage kosten te verminderen in Nederland in 2030. Het gaat hierbij om pilot- en demonstratieprojecten met de thema’s:

  • energie-efficiëntie;

  • hernieuwbare energieproductie met ruimtelijke inpassing;

  • flexibilisering van het energiesysteem;

  • lokale infrastructuur, circulaire economie;

  • CC(U)S (Carbon Capture, Utilisation and Storage);

  • of andere CO2-reducerende maatregelen.

Met de DEI+ wordt bijgedragen aan de CO2-doelstellingen uit het Klimaatakkoord. Ook wordt de Nederlandse concurrentiekracht versterkt. Daarmee wordt voor meer werkgelegenheid en welvaart gezorgd.

Pilot- en demonstratieprojectenIn een pilotproject test en verbetert de ondernemer een nieuwe techniek in een proefopstelling die de praktijk kenmerkt. In een demonstratieproject investeert de ondernemer in een productie-installatie die ook na het einde van het subsidieproject in gebruik blijft. Er kan ook subsidie worden aangevraagd voor een pilot- of demonstratieproject als de innovatieve dienst een belangrijke bijdrage levert aan de energietransitie (de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzaam opgewekte energie), en de ontwikkeling ervan technisch uitdagend is. Als men investeert in hernieuwbare energiebronnen, zoals windenergie, zonne-energie en geothermische energie. Of als men op grote schaal nieuwe producten of materialen maakt uit afval. De projecten moeten innovatief zijn. Bij pilotprojecten wordt daarvoor gekeken naar de internationale stand van onderzoek en techniek. Voor demonstratieprojecten geldt dat er maximaal twee keer eerder subsidie mag zijn gegeven voor een zelfde soort installatie uit de Topsector Energie-regelingen.
Het bedrag van de binnengekomen aanvragen is nu al hoger dan het verhoogde budget. Blijf vooral aanvragen, want RVO keurt niet alle aanvragen goed. Hierdoor komt weer budget vrij.

Internationaal samenwerkenZiet men als de ondernemer kans om de ontwikkeling van de innovatie te versnellen door internationaal samen te werken? Of wilt men een innovatie op locatie demonstreren samen met buitenlandse partners? Dan is het CETPartnership misschien interessant. Deze subsidie kan ook via de DEI+-regeling worden aangevraagd.

Bron: RVO 04-10-2022, https://www.rvo.nl/subsidies-f...

Terug naar overzicht