Coronakredietregelingen ook voor investeringen

17 juni 2021

Drie coronakredietregelingen kunnen door ondernemers ook worden gebruikt om te investeren in nieuwe apparatuur of om voorraden aan te vullen. De KKC (kredieten tot € 50.000), BMKB-C (€ 1,5 miljoen) en GO-C (€ 150 miljoen) zijn verlengd tot en met 31 december 2021.
Tot nu toe zijn de Klein Krediet Corona (KKC)-, de Borgstelling MKB Corona (BMKB-C)- en de Garantie Ondernemersfinanciering Corona (GO-C)-regeling vooral ingezet om bedrijven snel van financiering te voorzien om hun rekeningen te kunnen betalen. De regelingen zijn echter ook bedoeld voor kredieten ten behoeve van investeringen in vaste activa, heropbouw van voorraden- en debiteurenposities en het terugbrengen van leverancierskrediet naar een gebruikelijke termijn. De coronaregelingen hebben hogere garantiepercentages dan normaal. Hierdoor is het makkelijker voor financiers om de lening te verstrekken. Financiers doen nog steeds een kredietbeoordeling om te zien of de aanvrager de lening financieel kan dragen. Voor kredieten tot € 250.000 kunnen financiers geautomatiseerde kredietbeoordeling toepassen waardoor ondernemers sneller uitsluitsel kunnen krijgen over hun kredietaanvraag. Voor de garantieregelingen KKC en BMKB-C kunnen mkb-ondernemers, behalve bij banken, ook terecht bij 22 non-bancaire financiers. Momenteel wordt onderzocht of ook de GO-C-regeling kan worden opengesteld voor non-bancaire financiers. Meer informatie over deze regelingen is te vinden op rvo.nl. Bron: Min. EZK 16-06-2021
Terug naar overzicht