Cao-onderhandelingen weer op gang

15 september 2021

Op dit ogenblik wordt in vrijwel alle sectoren van de economie onderhandeld over cao’s. In augustus werden slechts vijf nieuwe cao’s overeengekomen met een gemiddelde loonafspraak van 1,8%.
Dit blijkt uit het cao-maandbericht van AWVN, arbeidsvoorwaardenadviseur van Nederlandse werkgevers. Tot en met augustus werden dit jaar 208 cao’s voor 2,5 miljoen werknemers afgesloten met een gemiddelde loonafspraak van 1,9% (2020: 2,3%) terwijl 438 cao’s voor 4,3 miljoen werknemers in 2021 aan de beurt zijn voor vernieuwing. De gemiddelde loonafspraak van de augustus-akkoorden past in de lijn van de afgelopen maanden, al zijn de vijf afgesloten cao’s te weinig zijn om grote conclusies aan te verbinden. Uit de agenda’s van haar onderhandelaars leidt AWVN af dat bij veel bedrijven en bedrijfstakorganisaties weer onderhandelingsdata zijn ingepland. Dat leidt in de loop van dit najaar mogelijk tot een inhaalslag. Ondanks het kleine aantal afgesloten cao’s en de schijnbare rust in augustus is er in een aantal sectoren sprake van opgelopen spanning en zelfs van actiedreiging. Hierin spelen vooral de hoge loonwensen van de vakbonden een rol. Dit op basis van de gunstige economische vooruitzichten. Werkgevers wijzen er op dat die vooruitzichten met veel (internationale) onzekerheden omgeven zijn en dat in sectoren waar het goed gaat en de onzekerheden kleiner, de loonafspraken ook het hoogst zijn. Bron: AWVN.nl 14-09-2021
Terug naar overzicht