Cao-onderhandelingen gaan weer van start

23 september 2020

Een recordaantal van 267 cao’s heeft zijn einddatum bereikt zonder dat er een nieuwe cao is afgesloten. De oplopende achterstand in het aantal nieuwe cao’s is het gevolg van het vrijwel stilvallen van het arbeidsvoorwaardenoverleg na het uitbreken van de coronacrisis. Maar in het najaar wordt een inhaalslag verwacht.
Uit de agenda’s van de onderhandelaars van AWVN blijkt dat bij veel bedrijven en bedrijfstakorganisaties weer onderhandelingsdata zijn ingepland. Kerncijfers Loonafspraken augustus gemiddeld 1,5% Loonafspraken 2019 gemiddeld 2,8% Loonafspraken 2020 gemiddeld 2,74% Hoogste maandgemiddelde afgelopen jaren: 3,1% in november 2019 Aantal nieuwe cao-akkoorden in augustus: 4 Gemiddeld aantal nieuwe cao-akkoorden in maand augustus: 10 Aantal aflopende cao’s in 2020: 396 voor 2,4 miljoen werknemers Aantal vernieuwde cao’s die in 2020 ingaan: 129 voor 1,2 miljoen werknemers Aantal openstaande cao’s die in 2020 ingaan: 267 voor 1,2 miljoen werknemers Analyse Tot nu toe zijn in 2020 93 cao’s afgesloten. De gemiddelde contractloonstijging bedraagt 2,74%op twaalfmaandsbasis. Vóór de crisis bedroeg de gemiddelde loonafspraak 3%. Sinds het uitbreken van de coronacrisis zijn 41 akkoorden afgesloten voor 510.000 werknemers. De gemiddelde contractloonstijging daarvan is veel lager: 2,2%. In de marktsector werden sinds het uitbreken van de coronacrisis 32 akkoorden gesloten voor 240.000 werknemers. De gemiddelde contractloonstijging is veel lager dan het totale gemiddelde: 1,1%. Bron: AWVN.nl, 14-09-2020
Terug naar overzicht