Budget AanZet 2022 omhoog

05 juli 2022

In verband met het succes van de subsidieregeling Aanschafsubsidieregeling zero-emissie trucks (AanZET) - na een dag was het budget al overtekend - heeft staatssecretaris Heijnen (I&W) aangekondigd het subsidieplafond voor dit jaar te verhogen tot € 25 miljoen (dit was € 13,5 miljoen).


Ook de subsidieplafonds 2022 voor de subsidieregeling SEBB worden verhoogd. Het subsidieplafond voor de aanschaf van emissieloze werktuigen en hulpfuncties wordt verhoogd van € 3,3 miljoen naar € 23,5 miljoen. Met deze verhogingen kunnen de meeste aanvragen voor de subsidieregelingen AanZET en SEBB voor wat betreft de aanschaf van emissieloze werktuigen en hulpfuncties die op de eerste dag zijn ingediend worden gehonoreerd.
Het subsidieplafond voor ombouw van bestaand bouwmaterieel naar emissieloos of schoon gaat van € 5 miljoen naar € 7 miljoen. Subsidies voor bouwwerktuigen en hulpfuncties kunnen worden aangevraagd tot 30 december 2022, 12.00 uur. De aanvraag voor subsidies voor bouwvoertuigen sluit op 29 juli 2022.
De verhogingen in 2022 gaan ten koste van het budget voor de komende jaren. Vanaf 2024 zijn op de begroting hierdoor geen middelen beschikbaar voor de stimulering van emissievrije vrachtauto’s. De staatssecretaris gaat onderzoeken of financiering voor de verduurzaming van de transportsector voor 2024 beschikbaar kan komen.

Bron: Min I&W 27-06-2022 en 23-06-2022

Terug naar overzicht