Brieven MRB voor vrachtauto’s wijzigen

24 augustus 2022

De Belastingdienst gaat over naar een nieuw systeem voor het heffen en innen van motorrijtuigenbelasting voor vrachtauto’s. Hierdoor zijn de brieven voor de MRB per half juni 2022 gewijzigd.


Eigenaren van vrachtauto’s krijgen in het vervolg anders uitziende brieven voor de motorrijtuigenbelasting (MRB). Ook wordt er geen acceptgiro meer meegestuurd, maar is in de brief betaalinformatie opgenomen.
Om twijfels over de echtheid van de brief te voorkomen, heeft de Belastingdienst schematisch de belangrijkste verschillen tussen de oude en nieuwe correspondentie aangegeven:

Oude brieven

Nieuwe brieven

De afzender staat links bovenaan de brief en is ‘Belastingdienst’.

De afzender staat rechts bovenaan de brief en is ‘Centrale administratieve processen, Afdeling Autoheffingen’ of ‘Centrale administratieve processen, Cluster Inning’.

Geen telefoonnummer onder de afzender.

Onder het adres staat nu ook ons telefoonnummer vermeld: 0800-0749.

Als moet worden betaald, zat er bij de oude brief een acceptgirokaart.

Als moet worden betaald, staat er in de nieuwe brief betaalinformatie.

Oude opmaak.

Nieuwe opmaak (onder andere stijl en indeling).

Het rekeningnummer van de Belastingdienst voor de motorrijtuigenbelasting wijzigt niet. De MRB moet nog steeds worden overgemaakt op NL86INGB0002445588.
Omdat de Belastingdienst het nieuwe systeem geleidelijk invoert, kan het zijn dat eigenaren van meerdere vrachtauto’s zowel brieven uit het oude als het nieuwe systeem krijgen. Naar verwachting is het nieuwe systeem eind 2022 volledig ingevoerd en verstuurt de Belastingdienst geen brieven uit het oude systeem meer.

Bron:Belastingdienst 22-08-2022

Terug naar overzicht