Binnen EU blijft grensoverschrijdend werken mogelijk

20 mei 2020

Het is mogelijk voor reguliere werkzaamheden naar andere EU-lidstaten tijdens de coronacrisis te reizen.
Grensarbeid, detachering van werknemers, arbeid waarvoor door een lidstaat moet worden gereisd (transitverkeer) zijn essentiële werkzaamheden, veelal vitale werkzaamheden, die gewoon doorgang kunnen vinden. Doordat de verschillende lidstaten verschillende maatregelen nemen, komt er weliswaar meer papierwerk bij kijken – zoals werkgeversverklaringen, vouchers voor vitale beroepen, fastlanes voor transport, gezondheidsverklaringen et cetera. Maar de werkzaamheden kunnen gewoon doorgaan. Dat geldt ook voor werkzaamheden door arbeidsmigranten. Reizen van buiten de EU naar EU-lidstaten, reizen voor familiebezoek, het tanken over de grens, het reizen om toeristische redenen vallen allemaal onder niet-essentiële reizen. Verplaatsingen vanwege reguliere arbeid niet. Dat zijn essentiële reizen – en al helemaal voor mensen die vitale beroepen uitoefenen. Bron: AWVN.nl, 14-05-2020
Terug naar overzicht