Betaald ouderschapsverlof omhoog naar 70%

10 maart 2022

Uit een brief van minister Van Gennip aan de Eerste en Tweede Kamer blijkt dat het kabinet de uitkering voor het betaald ouderschapverlof verhoogt naar 70% van het dagloon. In het oorspronkelijke wetsvoorstel, dat ingaat vanaf 2 augustus 2022, bedroeg de uitkering 50% van het dagloon.
Het kabinet wil dat mensen meer echte keuzes krijgen in de combinatie van zorg en werk. Daarom wil het kabinet de uitkering voor betaald ouderschapsverlof verhogen naar 70%. De Eerste Kamer had bij het oorspronkelijke wetsvoorstel een motie aangenomen om de uitkering te verhogen naar 70%. Ouders hebben vanaf 2 augustus dit jaar recht op negen weken betaald ouderschapsverlof. Door de uitkering te verhogen, maakt het kabinet het makkelijker het ouderschapsverlof op te nemen. De uitkering van het betaald ouderschapsverlof gaat per dag 70% bedragen van het dagloon van de werknemer, doch ten hoogste 70% van het maximum dagloon per dag. Ouders kunnen het betaald ouderschapsverlof aanvragen als de negen weken worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind. In totaal hebben ouders recht op 26 weken ouderschapsverlof in de eerste zeven jaar van een kind. Als niet alle negen weken betaald verlof worden opgenomen in het eerste jaar kunnen deze worden toegevoegd aan de resterende 17 weken ouderschapsverlof. Deze weken zijn onbetaald. Het blijft net als in de huidige situatie voor werkgevers en werknemers wel mogelijk om daar aanvullende afspraken over te maken, bijvoorbeeld in de cao. Bron: Min. SZW 08-03-2022
Terug naar overzicht