Belastingdienst stuurt ondernemers een schuldenoverzicht

29 maart 2022

Ondernemers krijgen in april 2022 een eerst informatieve brief van de Belastingdienst met daarin een overzicht van de openstaande belastingschuld door coronamaatregelen. In het overzicht staan de opgebouwde belastingschulden op peildatum 31 januari 2022.
Om technische redenen is het niet mogelijk een recenter overzicht te verstrekken. Het gaat om een tussenstand die nog kan veranderen door bijvoorbeeld de voorlopige aanslag IB/Vpb 2022. Daarom volgt in augustus 2022 een tweede brief met een nieuw overzicht. Het schuldenoverzicht is informatief, er kunnen geen rechten aan ontleend worden. Het kabinet biedt ondernemers een ruimhartige betalingsregeling om hun belastingschuld af te lossen. De ondernemer moet uiterlijk op 1 oktober 2022 beginnen met het aflossen van de opgebouwde belastingschuld. De aflossingstermijn is 60 maanden, de ondernemer moet binnen 60 maanden de opgebouwde belastingschuld hebben afgelost. De invorderingsrente bedraagt tot en met juni 2022 0,01%. Daarna wordt deze geleidelijk verhoogd tot het oorspronkelijke niveau dat gold voorafgaand aan de coronacrisis. Vanaf 1 juli 2022 is het percentage vastgesteld op 1%. Op 1 januari 2023 wordt de invorderingsrente 2%, op 1 juli 2023 gaat de invorderingsrente omhoog naar 3%. Pas vanaf 1 januari 2024 is de invorderingsrente op het oorspronkelijke niveau van 4%. In april 2022 publiceert de Belastingdienst een online rekenhulp voor ondernemers om een indicatie te krijgen van de betaaltermijnen van de opgebouwde schuld. In de brief is aangegeven wat men kan doen als het niet mogelijk is aan de betalingsverplichtingen te voldoen. Voor hulp bij samenloop met andere schulden kan men terecht op het Ondernemersplein van de KVK of bij het KVK adviesteam. Zzp’ers, eigenaren van een eenmanszaak, maten van een maatschap of vennoten van een vof of cv kunnen zich voor ondersteuning bij het aflossen van belastingschulden en andere schulden melden bij de gemeente. Bron: Forum Fiscaal Dienstverleners 28-03-2022
Terug naar overzicht