Afspraken om steden zonder CO2-uitstoot te bevoorraden

11 februari 2021

Steden door het hele land voeren vanaf 2025 een zero-emissiezone in, zodat ze volledig schoon bevoorraad worden. Geen uitlaatgassen van vrachtwagens of bedrijfsbusjes meer in de stad. Ondernemers kunnen met subsidie overstappen op een schone bestelbus of vrachtwagen. Gemeenten, partijen uit de vervoerssector en staatssecretaris van Veldhoven ondertekenden op 9 februari de uitvoeringsagenda stadlogistiek.
De partijen maken in de uitvoeringsagenda afspraken over steden die volledig schoon worden bevoorraad, waar vervoerders en ondernemers goed hun werk kunnen doen. Ook brancheorganisaties, ondernemersverenigingen en vervoerders zijn nauw bij de uitvoering van de agenda stadslogistiek betrokken. Veertien steden hebben al formeel aangekondigd in 2025 een zero-emissiezone in te voeren. Naar verwachting loopt dat aantal rond de zomer op tot ongeveer dertig, verspreid over heel Nederland. Concreet betekent dat dat er in hun stad op termijn alleen nog volledige uitstootvrije bestelbussen en vrachtwagens rijden. Belangrijk doel van de afspraken is ervoor zorgen dat ondernemers en vervoerders hun werk in de stad goed kunnen blijven doen. Er zijn heldere afspraken gemaakt die voor alle zero-emissiezones gaan gelden, zodat de overgang haalbaar en betaalbaar is, ook voor de kleine ondernemer. Gemeenten moeten het instellen van een zone minimaal vier jaar van tevoren aankondigen. Daarnaast maakt het kabinet de aanschaf of lease van een schone bestelbus of vrachtwagen de komende jaren aantrekkelijker. Dinsdag is de subsidieregeling voor schone bestelbussen (SEBA) definitief geworden. Vanaf 15 maart kunnen ondernemers via de RVO tot € 5.000 subsidie krijgen bij aanschaf of lease van zo’n bestelbus. Ook komt er de komende jaren extra aandacht voor de kleine ondernemers om hen te helpen bij de overstap. Bovendien maakte Van Veldhoven afgelopen vrijdag bekend dat ook voor schone vrachtwagens op 23 maart het subsidieloket open gaat. Provincies en gemeenten zijn met de netbeheerders volop aan de slag om te zorgen dat er genoeg laadpalen op plek staan waar ze nodig zijn. Nederland is koploper in Europa bij de aanleg van laadpalen. In het klimaatakkoord is afgesproken dat er in 2025 minimaal 30 steden zijn waar een zero-emissiezone voor stadslogistiek is ingevoerd. De invulling van deze ambitie uit het klimaatakkoord ligt dus binnen handbereik. Dat is een belangrijke stap op weg naar volledig uitstootvrij wegverkeer in 2050. Het invoeren van deze zero-emissiezones scheelt in 2030 circa 1 megaton CO2 per jaar. Dat is vergelijkbaar met de totale jaarlijkse uitstoot door aardgasgebruik van alle huishoudens in Den Haag en Rotterdam samen. Daarnaast wordt de lucht veel schoner. Het verkeer is in de stad de belangrijkste bron van luchtverontreiniging die mensen direct inademen. Nederland is het eerste land ter wereld waar steden een dergelijke zone in kunnen voeren. Bron: Min. IenW 09-02-2021, nieuws en Subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s (SEBA) en Demonstratie klimaattechnologieën en -innovaties in transport (DKTI-transport)
Terug naar overzicht