Aanvraag vierde periode van de NOW

10 februari 2021

Werkgevers die een aanvraag willen doen voor de vierde periode van de NOW kunnen vanaf maandag 15 februari (9.00 uur) terecht bij UWV. De maximale tegemoetkoming is onlangs door het kabinet verhoogd van 80 naar 85 procent van de loonkosten (bij 100 procent omzetverlies).


In de vierde aanvraagperiode komen werkgevers met minimaal 20 procent omzetverlies over een periode van drie maanden in aanmerking voor een tegemoetkoming in de loonkosten voor de maanden januari tot en met maart 2021. Ten opzichte van de derde periode NOW is alleen de maximale tegemoetkoming veranderd. Die is nu maximaal 85 procent bij een omzetverlies van 100 procent en evenredig minder bij een lager omzetverlies. De overige voorwaarden zijn gelijk aan die in de derde periode. Zo geldt nog steeds dat de loonsom met tien procent mag dalen ten opzichte van de referentiemaand juni 2020 zonder dat dit gevolgen heeft voor de definitieve tegemoetkoming. In eerste instantie betaalt UWV een voorschot van 80 procent van de tegemoetkoming. Het voorschot wordt in drie termijnen betaald. Aanvragen voor de vierde periode van de NOW-regeling kunnen worden ingediend tot en met zondag 14 maart 2021. Heeft u vragen neem dan contact op met Nanda Weustink-van der Velde.

Terug naar overzicht