Aanpassing minimumloon per 1 juli 2022

10 mei 2022

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de regeling tot aanpassing wettelijke minimumloon per 1 juli 2022 gepubliceerd.
Het onafgeronde aanpassingspercentage komt uit op 1,826%. Het afgeronde aanpassingspercentage is 1,81%. Na de (wettelijke) afronding bedraagt het bruto wettelijk minimumloon per 1 juli 2022 € 1.756,20 (per 01-01-2022: € 1.725,00) per maand, € 405,30 (per 01-01-2022: € 398,10) per week en € 81,06 (per 01-01-2022: € 79,62) per dag. Voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) gelden alternatieve staffels. Voor leerlingen in de bbl in de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar en 21 jaar gelden de bedragen van het wettelijk minimumjeugdlonen. Voor leerlingen in de bbl in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar de geldt een andere tabel. De tabellen zijn op 5 mei 2022 gepubliceerd in de Staatscourant (Stcrt. 2022, 11945) Bron: Min. SZW 26-04-2022
Terug naar overzicht