Aandacht voor de Wet overgang van onderneming

20 januari 2022

De Wet overgang van onderneming (Wovon) valt weliswaar onder het arbeidsrecht, maar heeft ook gevolgen voor de loonheffingen. Daarom heeft de Belastingdienst een handreiking gepubliceerd over de Wovon.
De Wovon is van toepassing als een onderneming of een deel daarvan overgaat. Hierbij moet de identiteit van (het gedeelte van) de onderneming die overgaat behouden blijven. Men kan daarbij denken aan een overname door overdracht van activa en passiva, een rechtsvormwijziging, een splitsing of fusie of bij in- of outsourcing. Op basis van de Wovon moet een werkgever, als hij een onderneming overneemt, ook het personeel overnemen. Het uitgangspunt hierbij is dat voor het personeel niets verandert. De nieuwe werkgever mag de arbeidsovereenkomsten niet wijzigen en geen mensen ontslaan. Het personeel kan alleen ontslagen worden op grond van aantoonbare economische, technische of organisatorische redenen. De Wovon is in een aantal gevallen niet van toepassing. Bijvoorbeeld als sprake is van een aandelenoverdracht. Er worden dan geen activiteiten overgedragen en de werknemers blijven in dienst bij de rechtspersoon. Ook is de Wovon niet van toepassing als alleen personeel wordt overgedragen. Er worden dan geen activiteiten overgedragen. In geval van een faillissement geldt de Wovon meestal ook niet. Een uitzondering geldt als de doorstart vóór het faillissement al volledig is geregeld (de zogenoemde prepack). In dat geval geldt de Wovon wel. Als bij een faillissement een (gedeelte van een) onderneming overgaat, heeft dit altijd gevolgen voor de vaststelling van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) van de overnemer. Dus ook als de Wovon niet geldt. Ook voor het eigenrisicodragerschap WGA of ZW kan dit gevolgen hebben. Indien een werkgever, die onder de Wovon valt, een nieuw loonheffingennummer krijgt, kan dit gevolgen hebben voor de behandeling van lopende ziekmeldingen en Wet Arbeid en Zorg (WAZO)-aanvragen. Bron: Belastingdienst
Terug naar overzicht