77.000 ondernemers verzoeken om loonsteun voor Q1 2021

18 maart 2021

Op het laatste moment hebben nog zo’n 5.000 ondernemers loonsteun aangevraagd voor de periode van januari tot en met maart (vierde periode). Dat kon tot en met 14 maart.
In totaal hebben ruim 77.000 ondernemers een aanvraag voor de vierde periode van NOW ingediend. Inmiddels zijn er 52.000 aanvragen toegekend. De eerste termijn van het voorschot is inmiddels naar deze werkgevers overgemaakt. Samen hebben deze werkgevers 823.000 mensen in dienst. Er zijn tot nu toe 2.500 aanvragen afgewezen, de rest is nog in behandeling. Het aanvraagtijdvak voor de subsidievaststelling van de vierde tranche is geopende van 31 januari 2022 tot 24 oktober 2022. Iedere werkgever heeft voor de vierde tranche tot 24 oktober 2022 de gelegenheid om de vaststellingsaanvraag in te dienen. NOW 2 Vanaf maandag 15 maart kunnen werkgevers de aanvraag indienen voor de definitieve berekening van de tegemoetkoming voor de tweede periode NOW (juni-september 2020). Voor de tweede periode NOW hebben ongeveer 63.000 werkgevers een voorschot ontvangen. Dat voorschot is gebaseerd op de loonsom in referentiemaand maart 2020 en het geschatte omzetverlies. Bij de definitieve berekening stelt UWV op basis van het daadwerkelijke omzetverlies en de loonsom over juni, juli, augustus en september 2020 vast hoe hoog de definitieve tegemoetkoming is waar de werkgever recht op heeft. Wanneer het daadwerkelijke omzetverlies hetzelfde of hoger is dan van te voren ingeschat kan dat leiden tot een nabetaling. Een dalende loonsom en/of minder groot omzetverlies dan van te voren ingeschat leidt tot een terugvordering. Werkgevers die een voorschot hebben ontvangen tussen € 20.000 en € 100.000 of uiteindelijk recht hebben op een subsidie van meer dan € 25.000 maar minder dan € 125.000, dienen een derdenverklaring te overleggen. Deze derdenverklaring is voor NOW 2 niet gewijzigd ten opzichte van NOW 1. De definitieve berekening voor de tweede periode NOW kan tot en met 5 januari 2022 worden aangevraagd. Op die manier kunnen werkgevers zelf het beste moment bepalen en zich goed voorbereiden op de aanvraag en de uitkomst van de definitieve berekening. Werkgevers die uiteindelijk (een deel van) het voorschot moeten terugbetalen, kunnen een betalingsregeling treffen. NOW 1 Werkgevers, die de definitieve berekening voor de eerste periode nog niet hebben aangevraagd, hebben tot en met 31 oktober 2021 de tijd om deze in te dienen. Deze openstelling is verlengd. NOW 3 en 5 Het aanvraagtijdvak voor de subsidievaststelling van de derde tranche is geopend van 4 oktober 2021 tot 27 juni 2022 en voor vijfde tranche van 31 januari 2022 tot 24 oktober 2022. Dit betekent dat iedere werkgever voor de derde tranche tot 27 juni 2022 de gelegenheid heeft om de vaststellingsaanvraag in te dienen. Voor vijfde tranche kan dit tot maandag 24 oktober 2022. Bron: UWV 15-03-2021 en Min. SZW 08-03-2021
Terug naar overzicht