Branches in Zicht - BIZ

Door alle SRA-kantoren die meedoen aan Branches in Zicht, kan onze branchevereniging SRA ons voorzien in een Branche in Zicht rapport 2021.
Het rapport bevat harde cijfers van het midden- en kleinbedrijf over 2020. De resultaten over 2020 zijn niet alleen spraakmakend, maar ook hoopvol. Mkb-bedrijven boekten in 2020, als gevolg van de steunmaatregelen, gemiddeld meer winst dan een jaar eerder en hebben dus potentie om te herstellen en zelfs te groeien.
Belangrijk is wel dat de steunmaatregelen niet te snel worden afgebouwd, er maatwerk komt voor getroffen ondernemers en het afbetalen van belastingschulden wordt versoepeld. Dit was ook voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat belangrijke beleidsinformatie.
Het rapport bevat niet alleen de harde cijfers uit de BiZ-benchmark, maar ook visie en duiding van MKB Nederland-voorzitter Jacco Vonhof, SRA-bestuurslid Harry Marissen en heel veel branchespecialisten.

Naast het rapport met algemene cijfers voor het hele midden en kleinbedrijf zijn er ook specifieke brancherapporten. Met deze rapporten krijgt u inzicht in hoe de branche ervoor staat en u met uw eigen onderneming. Klik op de specifieke branche om de branchewijzer in te zien.

Automotive - Bouw - Detailhandel - Horeca - Industrie - Medische Zorg - Logistiek - Specialistische zakelijke diensten

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor een persoonlijk benchmarkrapport neem dan contact op met:

Danielle Tijhuis-Nijhuis
T
088 - 44 88 034
E
d.tijhuis@dekok.nl