Branchesignaleringen: visie op 2022

Het SRA voorziet ons in branchesignaleringen met de visie op 2022 voor verschillende branches.
Wat zijn kansen, uitdagingen en bedreigingen in uw branche in 2022?
Hieronder treft u van verschillende branches een signalering aan die u inzicht geeft in de actuele ontwikkelingen in het mkb als geheel en uw branche in het bijzonder.

Automotive - Bouw - Detailhandel - Horeca - Industrie - Medische Zorg - Logistiek - Specialistische zakelijke diensten

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor een persoonlijk benchmarkrapport neem dan contact op met:

Danielle Tijhuis-Nijhuis
T
088 - 44 88 034
E
d.tijhuis@dekok.nl