SRA Ondernemerskompas

Het SRA ondernemerskompas is een tool om uw strategie voor de toekomst bespreekbaar te maken binnen uw organisatie. Naast de ondernemer(s) kan het kompas ingevuld worden door bijvoorbeeld uw controller, uw accountant of andere personen waar u mee wilt sparren over de toekomst van uw onderneming.

Het kompas werkt webbased. Met een toegangscode kunt u inloggen op de website van het Ondernemerskompas om de vragen te beantwoorden.

De vragenlijst bevat vijftig meerkeuzevragen die betrekking hebben op de verschillende onderdelen van de bedrijfsvoering van de mkb-onderneming. De vragen hebben betrekking op de volgende onderdelen:

Voorbeeld ondernemerscompas

  • Strategie
  • Marketing
  • Organisatie
  • Risicomanagement
  • Human resource management
  • Financiële positie
  • Werkkapitaalbeheer
  • Financiële informatie
  • Overname en opvolging

Wat zijn de visies van de betrokkenen?

Na invulling ontvangt u meteen uw persoonlijke rapport op basis van hetgeen u heeft ingevuld met persoonlijke aandachtspunten. Als ook de andere genodigden het kompas ingevuld hebben, wordt een samenvattende rapportage door uw accountant met alle betrokkenen besproken. De individuele antwoorden worden inzichtelijk gemaakt in één rapportage. Op deze manier is goed te zien waar de uitkomsten van elkaar verschillen. Het geeft een goed beeld van de visies van de verschillende betrokkenen. Het samenvattende rapport bevat die tien belangrijkste aandachtspunten van uw organisatie.

Aanvragen

U kunt het kompas aanvragen via uw accountant.

Mocht u nog geen klant zijn dan kunt u het kompas aanvragen via het directiesecretariaat van onze organisatie.

 088 - 44 88 000

Inloggen