Accountancy

Het merendeel van onze medewerkers is werkzaam in de accountancypraktijk. Een werkveld vol variatie, van certificering van de jaarrekening tot werkzaamheden voor startende ondernemers en advisering over fusies en overnames. En een werkveld dat wij over de volle breedte met kenmerkende scherpte benaderen.

Controleactiviteiten

Onder controleactiviteiten verstaan wij certificering van jaarrekeningen, financiële verslagen, subsidieverantwoordingen en dergelijke. Scherp als wij zijn, vormen wij hierbij ook een oordeel over de opzet en werking van de administratieve organisatie en de interne controle. Zodoende bevat onze rapportage niet alleen een analyse van de resultaatontwikkeling, de vermogenspositie en de fiscale positie, maar ook verzorgen wij een brief met doelgerichte adviezen om de gang van zaken te optimaliseren.

Administratieve ondersteuning

Het opstellen van jaarrekeningen en andere financiële verantwoordingen behoort ook tot onze specialismen. Als u wilt, kunt u zelfs uw hele financiële administratie aan ons uitbesteden. Maar in de meeste gevallen verrichten onze cliënten zelf de dagelijkse werkzaamheden en krijgen wij eens per kwartaal de gegevens elektronisch aangeleverd. Indien nodig verzorgen wij dan aanvullende boekingen en correcties, waarna wij een herkenbaar scherpe kwartaalrapportage uitbrengen.

Overige werkzaamheden

Naast de hiervoor genoemde activiteiten verzorgen wij bedrijfseconomische advisering, bijvoorbeeld in de vorm van prognoses, begrotingen, kostprijsberekeningen e.d.. Verder zijn wij zeer goed thuis op het gebied van starters, management buy-outs, fusies en overnames. Wij onderhouden uitstekende contacten met banken, participatie-maatschappijen en informal investors. En ook over liquiditeitsprognoses, automatiseringsvraagstukken, opvolgingsperikelen en dergelijke kunnen wij u buitengewoon scherp adviseren.

Gegarandeerde kwaliteit

De Kok is lid van het SRA (Samenwerkende Registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten). Het SRA is met circa 370 leden de grootste organisatie van zelfstandige, professionele, openbare accountantskantoren in Nederland. Het SRA-Kwaliteitskeurmerk is uw objectieve garantie voor de professionele kwaliteit van onze dienstverlening. Van de AFM (Autoriteit Financiële Markten) heeft De Kok een vergunning met nummer 13000220 verkregen tot het verrichten van wettelijke controles bij controleplichtige ondernemingen niet zijnde organisaties van openbaar belang. Door de participatie van De Kok in SMA Accountants N.V. kunnen ook wettelijke controles uitgevoerd worden bij wel-OOB’s (Organisatie van Openbaar Belang).

Ook behoefte aan scherpte?

Benieuwd wat onze scherpe kijk op uw zaken u kan opleveren? Voor een persoonlijke kennismaking kunt u contact opnemen met één van onze vestigingen:

Inloggen