Onderzoek naar wettelijke bescherming zakelijke financiering

23 februari 2022

Minister Kaag onderzoekt op dit moment of het noodzakelijk en wenselijk is dat ondernemers ook bij wet worden beschermd bij zakelijke financiering. Dit antwoordt de minister op Kamervragen over de verkenning naar non-bancaire mkb-financiering van de Autoriteit Financiƫle Markten (AFM).
Zakelijke kredietverlening is niet in financiƫle wetgeving gereguleerd. Wel zijn op de overeenkomst tussen twee zakelijke partijen de algemene regels van toepassing, die volgen uit het Burgerlijk Wetboek en de rechtspraak. Voor verstrekkers van consumentenkrediet geldt dat zij een vergunning moeten hebben en moeten voldoen aan wettelijke regels. Zij staan ook onder toezicht. Het voorgaande geldt niet voor verstrekkers van krediet aan niet-consumenten. Minister Kaag onderzoekt op dit moment of het noodzakelijk en wenselijk is dat ook ondernemers bij wet worden beschermd. Allereerst is daarbij belangrijk om de vraag te beantwoorden of een eventueel wettelijk ingrijpen ook daadwerkelijk de geconstateerde zorgen adresseert. Regulering moet bijvoorbeeld bijdragen aan een gedegen inschatting van de ondernemer, waarbij hij de gevolgen van de financiering kan overzien, of dient eventuele excessen in de kosten tegen te gaan. Een wettelijk ingrijpen moet vervolgens zorgvuldig worden gewogen. Sommige ondernemers kunnen immers gebaat zijn bij bescherming, maar anderen kunnen daar hinder van ondervinden en mogelijk beperkt worden in hun toegang tot krediet. Ook moet worden afgewogen of een wettelijke maatregel effectief is wanneer alleen Nederlandse kredietverstrekkers aan de eisen moeten voldoen. Kaag verwacht dit onderzoek medio 2022 te kunnen afronden. Bron: MvF 22-02-2022
Terug naar overzicht