Geen glazen bol, wel een scherpe blik op de toekomst

“Binnen De Kok houden we onszelf regelmatig een spiegel voor waarbij we de vraag stellen waar we met onze dienstverlening staan en welke kant wij daarin op willen,” zegt accountant Rico Stegink. Accountant Eric Post voegt daaraan toe: “Voor de accountancy, en dus uiteraard ook voor De Kok, geldt dat de adviesrol steeds meer een vooraanstaande plek heeft. Wij moeten en willen functioneren als betrouwbare gesprekspartner van MKB-ondernemers. En in die gesprekken gaat het al lang niet meer alleen om presentatie van jaarcijfers. Natuurlijk kijken we naar de financiële historie, maar onze blik is in toenemende mate naar voren gericht, in combinatie met een heldere interpretatie van gegevens uit het verleden en het heden.”

Stegink: “Vooruitkijken betekent niet dat we een glazen bol hebben waarmee we de financiële toekomst van een bedrijf voorspellen; we zijn geen waarzeggers of helderzienden. Maar we hebben wel een scherpe blik op de toekomst. Daarvoor beschikken we over professionele templates waarmee we toekomstige ontwikkelingen nauwkeurig in kaart kunnen brengen en waarmee we een heldere vertaalslag kunnen maken van louter cijfers naar grafisch fraai weergegeven dashboards.”

Ondernemingsradar

Zo’n hulpmiddel is het moderne softwareprogramma Ondernemingsradar. Post: “Met deze applicatie geven we aan de hand van vijf jaar financiële historie vorm aan vijf jaar toekomst. We kunnen scenario’s schetsen op basis van geïmporteerde jaarrekeningen en andere beschikbare cijfers. Ondernemers krijgen daarmee een duidelijk beeld van waar hun kansen liggen, we kunnen eenvoudig de cijfers duiden en voorrekenen wat hun te wachten staat.” Stegink vult aan: “Daarbij gaat het niet alleen om de cijfers van het bedrijf zelf, maar we kunnen ook in kaart brengen hoe een ondernemer het doet vergeleken met de concurrentie, we kunnen de desbetreffende sector analyseren, geanonimiseerde data van klanten vergelijken, trends signaleren en groeiadvies geven. Het gaat echt niet alleen meer om de winst- en verliesrekening, maar om alle financiële facetten, vertaald naar de toekomst.”

Adviesrol krijgt meer diepgang

“Het gebruiken van Ondernemingsradar betekent niet dat onze rol als accountants en adviseurs minder belangrijk wordt, integendeel,” zegt Post. “Met gebruikmaking van moderne tools en de grote hoeveelheid beschikbare analyseerbare data krijgt onze adviesrol juist meer diepgang. Wij zijn, als actief klankbord, in staat om vanuit al onze disciplines met een helikopterview de financiële situatie van een organisatie te doorgronden en de klant met doorwrongen adviezen mee te nemen in mogelijke scenario’s en die te duiden. Zo kunnen we bijvoorbeeld vragen beantwoorden als ‘hoeveel moet ik groeien om een bepaald resultaat te kunnen genereren?’.” Ondernemingsradar kent sterren toe, van 1 tot 5, aan de hand van scores op vijf relevante gebieden: omzetgroei, netto winstmarge, terugbetalingscapaciteit, rentabiliteit en liquiditeit. Wil een ondernemer bijvoorbeeld van drie naar vier sterren op een bepaald gebied, dan kunnen prognoses direct opgesteld worden en dan is meteen zichtbaar wat die verandering voor de onderneming betekent.

Vertrouwen neemt toe

Stegink: “Ondernemers krijgen doordat ze een heldere blik op de toekomst krijgen meer grip op hun bedrijfsvoering en dus ook meer vertrouwen. Dat vertrouwen werkt eveneens naar buiten toe. Met de onderbouwde toekomstperspectieven vanuit Ondernemingsradar krijgen oprichtings-, investerings- en ondernemingsplannen meer overtuigingskracht en kunnen eventuele twijfels bij banken worden weggenomen. Ook ondernemingsraden of andere stakeholders kunnen sneller overtuigd worden van het nut van voorgenomen plannen. En natuurlijk is het ook een mooi middel om op een overtuigende visuele manier het vertrouwen in de toekomst onder medewerkers te verstevigen.” Vanzelfsprekend moet voor een goed gebruik van Ondernemingsradar de boekhouding in de basis perfect zijn. “Dat is bij De Kok altijd al in vertrouwde handen geweest en dat zal ook zo blijven,” besluit Post.