Werken Bij De Kok?

Kwaliteit
Kwaliteit scoort binnen De Kok Accountants en Adviseurs goed. Er wordt veel over gesproken, leidinggevenden vragen naar de mening van de medewerkers inzake kwaliteit en er worden ook regelmatig kwaliteitsbeoordelingen en reviews uitgevoerd.
Er wordt voldoende tijd ingepland voor de opdrachten met referentie naar een gemeenschappelijk kwaliteitskader.
Medewerkers Vaktechniek leveren voldoende kennis en ervaring. Ook in de samenstelling van een team wordt rekening gehouden met de kwaliteitseisen.

Het leveren van goed werk is de belangrijkste doelstelling. Men is gecommitteerd om kwaliteit te leveren en trots op het resultaat.  

 

Werkdruk
De medewerkers vinden dat De Kok uitstekend scoort op dit onderdeel. Er zijn genoeg faciliteiten en ICT-mogelijkheden om goed te kunnen werken. Er worden geen concessies gedaan aan de kwaliteit van het werk door hoge werkdruk.
Op een ziekmelding of vrije dag wordt niet negatief gereageerd, de op het kantoor geldende normen en waarden komen overeen met die van de medewerkers zelf.

Medewerkers kunnen gemakkelijk vrije dagen inplannen. Er worden geen concessies gedaan aan de kwaliteit en/of wet- en regelgeving onder druk van cliënten of leidinggevende(n). Ook kunnen medewerkers de werkzaamheden kwalitatief goed verrichten binnen het afgegeven budget.

De collega’s staan voor professionele waarden en verantwoordelijkheden. Men hoeft geen werkzaamheden te doen die indruisen tegen de professionele oordeelsvorming.
Ook hoeft men niet langer op kantoor te blijven dan nodig om te laten zien dat men hard werkt. Het achterwege  laten van werkzaamheden door werkdruk is niet nodig men kan de gewerkte uren daadwerkelijk op een opdracht schrijven.

Terug