Nieuws-items

Toename rekening-courant is geen nieuwe lening

Toename rekening-courant is geen nieuwe lening

Als twee partijen in een rekening-courantovereenkomst een maximumbedrag aan uit te lenen gelden opnemen, mag de inspecteur van Rechtbank Gelderland de jaarlijkse toename van het rekening-courant niet aanmerken als nieuwe schulden die hij opnieuw op hun zakelijkheid toetst.
dinsdag 11 juni 2019 /keer gelezen (90) /Categorieën: Algemeen
 
Principeakkoord pensioenstelsel

Principeakkoord pensioenstelsel

Werkgevers- en werknemersorganisaties, de SER en het kabinet hebben een principeakkoord bereikt en gepresenteerd over een toekomstbestendig en evenwichtig pensioenstelsel. De pensioenopbouw wordt moderner en persoonlijker, de AOW-leeftijd stijgt minder snel en er komt ruimte om eerder te stoppen met werken. Of het tot een akkoord komt is nu afhankelijk van de leden van de FNV.
donderdag 6 juni 2019 /keer gelezen (107) /Categorieën: Algemeen
 
VNO-NCW: Wet arbeidsmarkt in balans mist toekomstvisie

VNO-NCW: Wet arbeidsmarkt in balans mist toekomstvisie

VNO-NCW en MKB-Nederland vinden dat met de WAB het vaste contract als heilig wordt neergezet terwijl de arbeidsmarkt een steeds grotere diversiteit vraagt. Wendbaarheid, aanpassingsvermogen en flexibiliteit zijn juist in deze tijd van snelle veranderingen van cruciaal belang voor bedrijven om hun continuïteit te waarborgen. De WAB houdt hier allemaal geen rekening mee en mist daardoor visie op de toekomst, aldus de ondernemersorganisaties.
donderdag 6 juni 2019 /keer gelezen (114) /Categorieën: Algemeen
 
Navorderingstermijn alleen langer na verleend uitstel

Navorderingstermijn alleen langer na verleend uitstel

Als aan een belastingplichtige uitstel wordt verleend voor het indienen van zijn aangifte, leidt dit tot een verlenging van de navorderingstermijn. Dit geldt echter niet als een belastingplichtige wel om uitstel heeft verzocht, maar dit verzoek pas na het indienen van de aangifte door de Belastingdienst is ontvangen, zo blijkt uit een uitspraak van Hof Amsterdam.
woensdag 5 juni 2019 /keer gelezen (109) /Categorieën: Algemeen
 
Niet nakomen afspraak voor risico opdrachtgever

Niet nakomen afspraak voor risico opdrachtgever

Omdat een docente niet expliciet akkoord is gegaan met de inhouding van loonheffing op haar uurvergoeding, dient de Hogeschool alsnog het bedrag aan ingehouden loonheffing uit te keren. Dat de Hogeschool door het niet inhouden van loonheffing mogelijk een naheffing met boete krijgt, komt voor risico van de Hogeschool.
woensdag 5 juni 2019 /keer gelezen (91) /Categorieën: Algemeen
 
RSS
12345678910 Laatste
Inloggen