Nieuws-items

HIR naar rato bij niet volledig dezelfde economische functie

HIR naar rato bij niet volledig dezelfde economische functie

Als een onderneming een gebouw verkoopt en uit de boekwinst een herinvesteringsreserve (HIR) wil vormen, mag dit slechts voor zover de voorgenomen investering betrekking heeft op een gebouw dat dezelfde economische functie vervult. Dit blijkt uit een uitspraak van de Hoge Raad.
woensdag 16 januari 2019 /keer gelezen (30) /Categorieën: Algemeen
 
Verlaging legestarieven IND

Verlaging legestarieven IND

Per 1 januari 2019 zijn de legestarieven die de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) hanteert voor verblijfsvergunningen gewijzigd. Een aantal van deze tarieven is fors verlaagd. De reden voor deze vermindering zijn de directieven vanuit de Europese Commissie, die de Nederlandse legestarieven veel te hoog vond.
dinsdag 15 januari 2019 /keer gelezen (28) /Categorieën: Algemeen
 
Overgangsrecht privégebruik auto van de zaak legitiem

Overgangsrecht privégebruik auto van de zaak legitiem

Voor auto’s met een datum van eerste toelating in Nederland na 1 januari 2017 geldt het 22%-tarief. Voor oudere auto’s geldt het tarief van 25%. De Hoge Raad oordeelt dat de wetgever met het treffen van deze overgangsregeling niet een regeling heeft getroffen die van elke redelijke grond is ontbloot.
dinsdag 15 januari 2019 /keer gelezen (40) /Categorieën: Algemeen
 
Vaststellingsovereenkomst kan schenking betekenen

Vaststellingsovereenkomst kan schenking betekenen

Als een echtpaar een periodiek verrekenbeding niet heeft uitgevoerd en vervolgens onverplicht een vaststellingsovereenkomst afsluit, kan er in fiscale zin sprake zijn van een schenking als het op grond van het huwelijksvermogensrecht niet noodzakelijk is om tot verrekening over te gaan.
maandag 14 januari 2019 /keer gelezen (24) /Categorieën: Algemeen
 
Beperking reikwijdte verklaring geen privégebruik terecht

Beperking reikwijdte verklaring geen privégebruik terecht

De staatssecretaris is het eens met de uitspraak van Hof Amsterdam dat het toepassen van een correctie voor privégebruik vanwege een enkele privérit ter ondersteuning van bewijsvoering disproportioneel was.
donderdag 10 januari 2019 /keer gelezen (50) /Categorieën: Algemeen
 
RSS
12345678910 Laatste
Inloggen