Verzuimbegeleiding

Uw personeel is het kapitaal van uw onderneming. Verzuim brengt de voortgang van uw organisatie­processen in gevaar en zorgt voor een hoge kostenpost. De wet- en regelgeving omtrent ziekteverzuim is onderhevig aan allerlei veranderingen. Maar wat bent u nu als werkgever verplicht en wat kunt u van onze scherpe kijk verwachten?

Wettelijke verplichtingen

De verplichting tot aansluiting bij een arbo-dienst is vervallen. Daarmee is, net als bij de Wet Poortwachter, steeds meer verantwoordelijkheid gelegd bij de werkgever. De werkgever is verplicht “alle” zaken omtrent ziekteverzuim zelf te regelen. Hierbij valt te denken aan registratie van ziek- en herstelmeldingen (inclusief doormeldingen aan UWV, verzekeraars, etc.), het opstellen van de verzuim- en reïntegratieprotocollen en ondersteuning bij de naleving daarvan, het aanstellen van een casemanager binnen de onderneming en het opstellen en toetsen van de risico-inventarisatie en evaluatie. Ook het aanstellen van de wettelijk verplichte preventiemedewerker en het aanstellen of contracteren van een arbo-arts en/of arbo-deskundige behoort tot de wettelijke verplichtingen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Onze adviseurs beschikken over een schat aan kennis en ervaring op het gebied van verzuim­begeleiding. U kunt bij ons een aantal modules afnemen die u bij de verzuimbegeleiding binnen uw onderneming kunnen ondersteunen. Ons maatwerk bestaat uit de volgende modules:

  • registratie van ziek- en herstelmeldingen;
  • het optreden als casemanager binnen uw onderneming;
  • het opstellen van verzuim- en reïntegratieprotocollen en ondersteuning bij de naleving daarvan;
  • ondersteuning bij de reïntegratie van de zieke werknemer binnen uw onderneming of elders;
  • het ter beschikking stellen van de wettelijk verplichte preventiemedewerker;
  • het opstellen en toetsen van de risico-inventarisatie en evaluatie.

Bij dit alles onderscheiden wij ons doordat wij niet passief afwachten. Door te focussen op uw specifieke situatie, zijn wij in staat antwoorden en oplossingen aan te dragen voordat vragen en problemen zich aandienen.

Ook behoefte aan scherpte?

Wilt u meer weten over onze scherpe kijk op verzuimbegeleiding? Neem contact op met onze coördinator op dit gebied.

 J.S. (Judith) Oude Nijeweme-Hampsink,

 088 - 44 88 000

Inloggen