P&O-advisering

Uw werknemers zijn uw menselijk kapitaal. Een scherp Personeel & Organisatiebeleid voorkomt dat dit kapitaal verloren gaat. En over dat beleid adviseren onze adviseurs u doeltreffend en pro-actief.

Plezier in het werk draait niet alleen om geld

Hoe bindt u uw mensen aan uw organisatie? Door hoge salarissen te betalen? Juist niet, want onderzoek wijst uit dat de hoogte van het salaris zeker niet bepaalt of een werknemer bij u in dienst treedt of blijft. In de top tien van eisen van de werknemer staat een hoger salaris 'slechts' op de vijfde plaats. Interessant werk, waardering en bevestiging en betrokkenheid staan bij de werknemers uit het MKB op de eerste drie plaatsen. Dat vraagt om een scherp P&O-beleid. En dat vraagt weer om advies van De Kok. Wij gaan graag actief voor u op zoek naar nieuwe wegen om als werkgever aantrekkelijk te zijn en te blijven!

Hoe gaat u om met uw personeel?

Als werkgever heeft u naast uw eigen belang een maatschappelijke verantwoordelijkheid om op goede wijze met uw personeel om te gaan. Enerzijds bestaat deze verantwoordelijkheid uit het voldoen aan wettelijke regelingen. Anderzijds dient er sprake te zijn van “goed werkgeversschap”. Immers, een goede werkgever krijgt gemotiveerd personeel. Een goede toepassing van personeelsinstrumenten zoals werving & selectie, functioneringsgesprekken, beoordelingsgesprekken, medezeggenschap (o.a. ondernemingsraad) opleidingen etc. is daarbij van groot belang. Daarnaast dient ook aandacht besteedt te worden aan de arbeidsvoorwaarden, zowel primair als secundair en op welke wijze u uw personeel op een fiscaal vriendelijke manier kunt belonen? Bij deze vraagstukken kunnen wij u met onze scherpe kijk terzijde staan. Ook wanneer u, om welke reden dan ook, besluit afscheid te nemen van een medewerker kunnen onze adviseurs u bij staan in het ontslagtraject.

Hoe krijgt u dit allemaal voor elkaar?

Door een beroep te doen op de P&O-adviseurs van De Kok. Zij kennen de wetgeving, beschikken over een uitgebreid netwerk en voegen aan dit alles de scherpe kijk toe die voor onze dienstverlening zo kenmerkend is. Zij zorgen voor pasklare en effectieve oplossingen. En zo kunt ú zich volledig concentreren op uw eigen kernactiviteiten.

Meer dan alleen personeelszaken

Problemen kunnen ook ontstaan als gevolg van organisatorische aangelegenheden. In zulke gevallen kunnen wij u helpen uw organisatie door te lichten en in samenspraak met u te werken aan een oplossing. Daarbij leveren wij geen centimeters dikke en onleesbare rapportages, maar concrete, scherpe aanbevelingen.

Uw eigen P&O'er

Naast incidenteel advies en ondersteuning bieden we u ook de mogelijkheid om op regelmatige basis over uw vertrouwde aanspreekpunt te beschikken. Zo kunt u uw eigen P&O'er parttime of vast inzetten ter ondersteuning van uw P&O-activiteiten. Bijvoorbeeld uw werving & selectieprocedures worden dan continu door onze specialisten begeleidt.

Ook behoefte aan scherpte?

Wilt u meer weten over onze scherpe kijk op P&O? Neem contact op met onze coördinator op dit gebied. 

 J.S. (Judith) Oude Nijeweme-Hampsink

 088 - 44 88 000

Inloggen