Estate planning

(Estate is het Engelse woord voor nalatenschap) is het plannen en regelen van wat u anderen wilt nalaten als u er niet meer bent. Onze gecertificeerde estate-planners kunnen u voorzien van een scherp advies op dit gebied.

Doel estate planning

Estate planning heeft tot doel een opgebouwd vermogen fiscaal zo voordelig mogelijk over te dragen aan één of meer personen, waarbij besparingen kunnen worden gerealiseerd van successierecht, schenkingsrecht en inkomstenbelasting. U ontvangt een scherp advies en juridische en fiscale begeleiding terzake van het instandhouden en overdragen van uw vermogen.

Advisering met uw wens als uitgangspunt

Estate planning speelt een rol bij leven en na overlijden, van huwelijkse voorwaarden tot nalatenschap. Uiteraard geldt dit ook voor samenwoners. Uw specifieke voorkeuren en wensen spelen in ons advies een belangrijke rol. Uw wensen worden door ons in een doordacht advies vertaald, op basis van gedegen en actuele juridische en fiscale kennis, zodat uw erfgenamen na uw overlijden niet met verrassingen geconfronteerd worden.

Ook behoefte aan scherpte?

Wilt u meer weten over onze scherpe kijk op uw vermogen? Neem contact op met één van onze contactpersonen op dit gebied.

mr. L.A. (Lorenz) Wiggers RB 
       mr. D.J.A. (Daniël) Raamsman RB

 088 - 44 88 000

Inloggen