Nieuws-items

Werd de bedrijfsruimte gebruikt?

Werd de bedrijfsruimte gebruikt?

Het daadwerkelijk gebruiken van een onroerende zaak is gebruik voor de onroerendezaakbelasting. Ook het bewust leeg laten staan kan als gebruik worden aangemerkt. Het alleen opruimen en schoonmaken met het oog op het opleveren van de onroerende zaak aan de verhuurder is geen gebruik.
vrijdag 18 mei 2018 /keer gelezen (6) /Categorieën: Algemeen
 
Onbeperkte borgstelling onzakelijk

Onbeperkte borgstelling onzakelijk

Als een dga niet alleen borg staat voor de huidige verplichtingen van zijn bv’s, maar ook voor eventuele toekomstige verplichtingen, is zijn debiteurenrisico niet te overzien. Volgens Hof Den Bosch handelt de dga in zo’n geval vanuit aandeelhoudersmotieven.
vrijdag 18 mei 2018 /keer gelezen (6) /Categorieën: Algemeen
 
Beroepsgoederenvervoer: toeslag nachtrit voor alle uren van 20.00 tot 04.00 uur

Beroepsgoederenvervoer: toeslag nachtrit voor alle uren van 20.00 tot 04.00 uur

Op 4 mei 2018 heeft de Hoge Raad bepaald dat over alle uren van 20.00 – 04.00 uur door de werkgever de toeslag voor de eendaagse nachtrit betaald moet worden. Hiermee is een einde gekomen aan een jarenlange gerechtelijke procedure die door de FNV is gevoerd.
donderdag 17 mei 2018 /keer gelezen (7) /Categorieën: Algemeen
 
Arbeidsmarkt werkt door in loonafspraken

Arbeidsmarkt werkt door in loonafspraken

Volgens recente cijfers van AWVN werken de kraptes op de arbeidsmarkt steeds sterker door in de loonstijgingen die vakbonden en werkgevers met elkaar afspreken. Bedrijfstakken met de grootste kraptes - de bouw met 15.000 vacatures en de zorg met ruim 100.000 vacatures – kennen ook de hoogste loonafspraken: respectievelijk 2,9% en 2,6% op jaarbasis.
donderdag 17 mei 2018 /keer gelezen (8) /Categorieën: Algemeen
 
Vervreemding na één dag, geen vrijstelling overdrachtsbelasting...

Vervreemding na één dag, geen vrijstelling overdrachtsbelasting...

In geval van splitsing van een onderneming waarbij onroerende zaken worden overgedragen, kan een beroep worden gedaan op een vrijstelling voor overdrachtsbelasting. Aan de splitsing moeten dan wel zakelijke motieven ten grondslag liggen.
donderdag 17 mei 2018 /keer gelezen (8) /Categorieën: Algemeen
 
RSS
12345678910 Laatste
Inloggen