Nieuws-items

Dwangsom na geautomatiseerde beslissing op bezwaar

Dwangsom na geautomatiseerde beslissing op bezwaar

Als een bestuursorgaan een geautomatiseerde beslissing neemt op een bezwaarschrift en dit uitsluitend doet om te voorkomen dat een dwangsom moet worden betaald, heeft de belanghebbende tóch recht op een dwangsom. Rechtbank Overijssel heeft namelijk geoordeeld dat het handelen van het bestuursorgaan in zo’n situatie in strijd is met het verbod van ‘detournement de pouvoir’.
donderdag 20 september 2018 /keer gelezen (1) /Categorieën: Algemeen
 
Betaling van vordering moet leiden tot verlaging bankgarantie

Betaling van vordering moet leiden tot verlaging bankgarantie

Als ter opheffing van een conservatoir beslag een bankgarantie is gesteld waarin is bepaald dat deze van kracht blijft totdat een vonnis in kracht van gewijsde is gewezen, en de rechter vervolgens de vordering grotendeels heeft toegewezen én het toegewezen bedrag is bepaald, moet de bankgarantie worden verlaagd. Volgens Rechtbank Amsterdam is het in zo’n situatie niet redelijk en billijk dat de begunstigde van de bankgarantie zich op de beschreven bepaling beroept.
donderdag 20 september 2018 /keer gelezen (1) /Categorieën: Algemeen
 
Belastingpakket 2019

Belastingpakket 2019

Op Prinsjesdag 2018 heeft het kabinet-Rutte III het pakket Belastingplan bekendgemaakt. Dit pakket bestaat met name uit plannen die het kabinet al in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ heeft aangekondigd. Het Belastingpakket 2019 bevat een zevental afzonderlijke wetsontwerpen: –Belastingplan 2019, Overige fiscale maatregelen 2019, Wet bronbelasting 2020, Fiscale vergroeningsmaatregelen 2019, Wet implementatie artikel 1 richtlijn elektronische handel, Wet modernisering...
woensdag 19 september 2018 /keer gelezen (10) /Categorieën: Algemeen
 
Saldomethode niet mogelijk na aftrek lijfrentepremies

Saldomethode niet mogelijk na aftrek lijfrentepremies

Bij het belasten van lijfrente-uitkeringen geldt onder voorwaarden de saldomethode, maar deze methode mag alleen worden toegepast als de verzekeringnemer aannemelijk kan maken dat hij de betaalde lijfrentepremies in het verleden nooit in aftrek heeft gebracht.
dinsdag 18 september 2018 /keer gelezen (12) /Categorieën: Algemeen
 
Continueren onderneming niet altijd onverantwoord als vermgoen negatief

Continueren onderneming niet altijd onverantwoord als vermgoen negatief

Als een vennootschap een negatief eigen vermogen heeft en verlies lijdt wil dit niet zeggen dat het onverantwoord is om de onderneming te continueren en nieuwe overeenkomsten af te sluiten. In een dergelijke situatie zijn de bestuurders van de vennootschap niet automatisch aansprakelijk voor de schade die de wederpartij bij een afgesloten overeenkomst lijdt als de vennootschap vervolgens failliet gaat.
dinsdag 18 september 2018 /keer gelezen (11) /Categorieën: Algemeen
 
RSS
12345678910 Laatste
Inloggen