Nieuws

Geen vergoeding huisvestingskosten >>

De Hoge Raad heeft in een arrest geoordeeld dat een uitzendbedrijf huisvestingskosten in rekening mag brengen bij buitenlandse werknemers die tijdelijk op een bouwproject in Nederland te werk zijn gesteld. Volgens de cao Bouwnijverheid mogen dergelijke huisvestingskosten voor Nederlandse werknemers niet in rekening worden gebracht. De zaak draait om de uitleg van het begrip woning volgens de cao Bouwnijverheid: is dat de woning waar ze tijdelijk in Nederland verblijven, of hun woning in...

Voorraden dieren en agrarische producten >>

Met ingang van 1 januari 2018 is de landbouwregeling afgeschaft. Voor de agrarische ondernemers die gebruik maken van de overgangsregeling heeft de Belastingdienst in overleg met LTO Nederland afspraken gemaakt over de percentages die men kan gebruiken om de btw te bepalen over de voorraad dieren en de voorraad agrarische producten.

Genietingsmoment op moment van uitbetalen >>

Werknemers kunnen financieel nadelige gevolgen ondervinden van nabetalingen. Omdat het inkomen in het jaar van de nabetaling een piek vertoont, kan dat inkomen onder een hoger belastingtarief vallen dan als het op het juiste moment was betaald.
RSS
Inloggen